Natječaji

Certifikacijom proizvoda do tržišta

Otvoren
Datum prijave: 18. 6. 2018
Kraj prijave: 29. 6. 2020

Referentni broj:

KK.03.2.1.12

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU

FOND: Fond za regionalni razvoj
OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
VRSTA POZIVA: Otvoreni javni poziv
ROK PRIJAVE: 18.06.2018.-29.06.2020.
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 30.000.000,00 HRK
IZNOS POTPORE: 20.000,00 -1.000.000,00 HRK
TRAJANJE PROJEKTA: do 12 mjeseci

PREDMET POZIVA: Pružanje potpore za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive) uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti.

SVRHA (CILJ) POZIVA: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

PRIHVTLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Nisu prihvatljivi prijavitelji iz slijedećih sektora Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
 • sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)
 • zdravstvene i socijalne skrbi (NKD oznake: 86, 87 i 88)
 • povezanim s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda.

INTENZITET POTPORE

Mikro i malo poduzeće: 85% prihvatljivih troškova

Srednje poduzeće: 65% prihvatljivih troškova

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: KOJA ULAGANJA SU DOZVOLJENA?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva odnose se na certifikaciju proizvoda, odnosno ocjenjivanje sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u skladu s direktivama EU i drugih zemalja i odgovarajućim normama na koje se pozivaju direktive). Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s certifikacijom sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama.

Prihvatljive projektne aktivnosti mogu biti sve radnje u okviru postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

Aktivnosti certifikacije mogu biti prihvatljive samo ukoliko je neovisno ocjenjivanje sukladnosti provedeno od strane ovlaštenog tijela.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije
 • prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti
 • troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti
 • ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti
 • troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se