Natječaji

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Otvoren
Datum prijave: 21. 11. 2019
Kraj prijave: 21. 12. 2019

Referentni broj:

KK.03.2.1.19

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU

FOND: Fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

VRSTA POZIVA: Otvoreni javni poziv

ROK PRIJAVE: 21.11.2018.-21.12.2020.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 200.000.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: 80.000,00 -1.000.000,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: do 18 mjeseci

PREDMET POZIVA: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

SVRHA (CILJ) POZIVA: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-ova primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u Republici Hrvatskoj.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Prihvatljivi prijavitelji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • najmanje godinu dana su registrirani za obavljanje gospodarske djelatnosti;
 • imati barem 1 zaposlenog na temelju sati rada u 2017.;
 • imaju poslovni nastan u RH

Nisu prihvatljivi prijavitelji iz slijedećih sektora Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
 • sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93);

INTENZITET POTPORE

Za dodjelu bespovratnih sredstava prijaviteljima koji su registrirani na područjima jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) svrstanima na temelju Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) utvrđuju se sljedeći intenziteti potpora prema sjedištu prijavitelja:

 • najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
 • najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
 • najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
 • najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: KOJA ULAGANJA SU DOZVOLJENA?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih unapređenju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera (dizajniran po mjeri za potrebe korisnika), uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CRM, HRM, CMS, ECM, CAD, CAM…);
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam od najviše godine dana od dana nabave);
 • Troškovi za korištenje SaaS (Software as a Service) modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge)
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme (hardware), uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga (prihvatljivo od 9. srpnja 2018. godine) do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vođenje projekta do iznosa 15.000,00 HRK;
 • Troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti, sukladno poglavlju 5.6 ovih Uputa do iznosa 5.000,00 HRK;
 • Nepovrativ PDV, tj. nepovrativ porez na dodanu vrijednost.
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se