Natječaji

Znakovi kvalitete

Otvoren
Datum prijave: 10. 9. 2018
Kraj prijave: 29. 6. 2020

Referentni broj:

KK.03.2.1.11

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU

FOND: Fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

VRSTA POZIVA: Otvoreni javni poziv

ROK PRIJAVE: 10.09.2018.-29.06.2020.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 7.500.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: max. 75.000,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: do 12 mjeseci

PREDMET POZIVA: Doprinos prepoznatljivosti kvalitete hrvatskih proizvoda i usluga kroz pružanje potpore MSP-ovima za ishođenje znaka kvalitete njihovih proizvoda, usluga ili djelatnosti koji posjeduju natprosječnu kvalitetu, a proizvedeni su na području Republike Hrvatske ili su nastali kao rezultat hrvatske tradicije, razvojno-istraživačkog rada, inovacije i invencije.

SVRHA (CILJ) POZIVA: Primjena znakova kvalitete doprinijet će povećanju prepoznatljivosti kvalitete usluga i proizvoda MSP-ova. Time će se osigurati preduvjeti za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na zajedničkom i svjetskom tržištu.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Nisu prihvatljivi prijavitelji iz slijedećih sektora Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

  • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)
  • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
  • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
  • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
  • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava7
  • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
  • djelatnosti povezane s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih proizvoda;

INTENZITET POTPORE

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100%.

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: KOJA ULAGANJA SU DOZVOLJENA?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

− „Hrvatska kvaliteta“

− „Izvorno hrvatsko“

− „Tradicijski obrti”,

− „Umjetnički obrti”.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

− troškovi postupka za izdavanje/dodjelu prava korištenja znaka kvalitete i troškovi naknade za pravo korištenja znaka kvalitete u prvom razdoblju korištenja (ako je primjenjivo).

PRIHVATLJIVOST PRUŽATELJA USLUGE

 Kao jedine organizacije koje mogu dodijeliti hrvatske znakove kvalitete su utvrđeni kako slijedi:

− Hrvatska obrtnička komora za tradicijske i umjetničke obrte temeljem Pravilnika o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/2007)

− Hrvatska gospodarska komora za znakove Hrvatska kvaliteta i Izvorno hrvatsko temeljem Pravilnika o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda i usluga koji je donesen temeljem članka 28. Statuta HGK (NN 39/16) dana 5. prosinca 2016. godine.

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se