Usluge

Izrada CBA studija (cost-benefit)

izrada CBA studija

Analiza troškova i koristi (CBA)

Analiza troškova i koristi odnosno cost benefit analiza je analitički alat koji se koristi za vrednovanje investicijskih odluka kako bi se procijenila promjena dobrobiti koja im se može pripisati i doprinos ciljevima projekta. Svrha analize troškova i koristi je omogućavanje efikasnije alokacije resursa, demonstriranje korisnosti određene investicije za društvo u odnosu na moguće alternative.

Cost benefit analiza je temeljena na kompletu predodređenih projektnih ciljeva, dajući novčanu vrijednost svim pozitivnim (koristima) i negativnim (troškovima) učincima intervencije na blagostanje. Te vrijednosti su diskontirane i potom zbrojene kako bi se izračunala neto ukupna korist. Sveukupni performans projekta se mjeri indikatorima, i to Ekonomskom neto sadašnjom vrijednošću (ENSV), izraženom u novčanim vrijednostima i Ekonomskom stopom povrata (ESR), čime se omogućava uspoređivanje i rangiranje konkurentnih projekata kako bi se odabrao najoptimalniji.

Cost benefit analiza se fokusira na budućnost te odluke trebaju biti bazirane na očekivanim troškovima i koristima predloženih alternativa.

Standardna analiza troškova i koristi je strukturirana u sedam koraka:

  1. Opis sadržaja
  2. Definiranje ciljeva
  3. Identifikacija projekta
  4. Tehnička izvedivost & ekološka održivost
  5. Financijska analiza
  6. Ekonomska analiza
  7. Procjena rizika
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se