Usluge

Upravljenje i provedba EU projekata

upravljenje provedba EU projekata

Nakon potpisanog ugovora o bespovratnim sredstvima slijedi faza provedbe projekta. Sredstva koja su dobivena ugovorom dobivena su samo na papiru. Kako bi povukli sva sredstva koja su Vam dodijeljena Ugovorom o bespovratnim sredstvima potrebno je provesti cijeli projekt u skladu s pravilama ugovora.

Provedba projekta kompleksan je posao gdje Vam Eureka consulting nudi rješenje ključ u ruke i za Vas provodi cijeli projekt.

U nastavku popis svih zadataka koje Eureka consulting d.o.o. radi kod upravljanja i provedbe EU projekta:

Organizacija i provedba:

 • formiranje projektnog tima i definiranje odgovornosti
 • definiranje detaljnog plana aktivnosti, plana nabave i novčanog tijeka
 • praćenje napretka projekta prema predviđenim aktivnostima
 • mjesečna analiza predviđenih aktivnosti i ostvarenja definiranih ciljeva
 • definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta
 • komunikacijske i koordinacijske aktivnosti prema naručitelju, partnerima u projektu i prema provedbenim tijelima
 • ugovaranje i organizacija sastanaka, priprema materijala za sastanke
 • upravljanje aktivnostima – vođenje projekta prema ugovoru odobrenom od strane provedbenih tijela
 • ažuriranje projektnih aktivnosti sukladno dogovorenoj dinamici
 • upravljanje rizicima
 • savjetovanje o financijskom upravljanju projektom i planiranje novčanog tijeka
 • izrada liste obavezne dokumentacije
 • administrativno vođenje i arhiviranje projektne dokumentacije
 • drugi koordinacijski poslovi ovisno o potrebama projekta

Provedba svih nabava u sklopu projekta

 • izrada i revidiranje dokumentacije za nadmetanje za izbor dobavljača
 • priprema obavijesti o javnim nabavama za objavu
 • provođenje postupaka nabave
 • sudjelovanje u radu odbora za ocjenjivanje, priprema zapisnika o ocjeni ponuda, odluka o odabiru, odluka o poništenju postupka i druge potrebne dokumentacije
 • savjetovanje Naručitelja tijekom provedbe postupaka javne nabave

Izvještavanje:

 • izrada Zahtjeva za plaćanje predujma
 • izrada  Zahtjeva za nadoknadom sredstava
 • izrada Završnog izvještaja (Završno izvješće o provedbi projekta)

Vidljivosti EU projekta:

 • Osiguravanje vidljivosti projektne dokumentacije, projektnih aktivnosti i rezultata

Upravljanje promjenama na projektu:

 • zahtjevi za manjim izmjenama
 • zahtjevi za izmjenama Ugovora
 • drugi zahtjevi predviđeni ugovorom
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se