Natječaji

Nacrt uputa za prijavitelje na poziv “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” objavljen na portalu e-Savjetovanje

U najavi

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja je putem portala e-Savjetovanje objavilo nacrt uputa za prijavitelje poziva na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju” u okviru Prioritetne osi (u daljnjem tekstu: PO) Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 te moraju dokazati da u trenutku prijave nisu niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki „Kriteriji za isključenje“.

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

  1. a) C Prerađivačka industrija (izuzev skupina koje su isključene u točki „Kriteriji za isključenje“)

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka u modalitetu privremenog  Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava.

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.140.000.000,00 HRK.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK.

Ukupni iznos državne potpore i potpore male vrijednosti ne može prijeći prag od 7.500.000,00 HRK.

Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi (u daljnjem tekstu: PO) Jačanje oporavka od krize u kontekstu pandemije COVID-19 i priprema za zeleni, digitalni i otporni oporavak gospodarstva Investicijskog prioriteta 13a: Priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva (u daljnjem tekstu: IP) , Specifičnog cilja 13a1: Poboljšan razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika pogođenih gospodarskom krizom u kontekstu pandemije COVID-19 u cilju prelaska na zeleno i digitalno gospodarstvo (u daljnjem tekstu: SC) OPKK-a, financiranog sredstvima ESI fondova.

Javno savjetovanje je otvoreno do 26. ožujka 2021. godine, a više informacija možete pronaći ovdje.

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se