Natječaji

Potpore za turizam! Objavljen je Poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“!

Otvoren
Datum prijave: 7. 11. 2022
Kraj prijave: 3. 2. 2023

Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma

Objavljen je Poziv „Jačanje održivosti te poticanje zelene i digitalne tranzicije poduzetnika u sektoru turizma“!

Poziv je namijenjen za poticanje ulaganja više dodane vrijednosti poduzetnika koja će doprinijeti razvoju održivog turizma uz pomoć zelene i digitalne tranzicije te poticanje oporavka i otpornosti poduzetnika u cijelom lancu vrijednosti turizma.

Prijave će se podnositi od 7. 11. 2022. do 3. 2. 2023. u 12 sati.

Prihvatljivi prijavitelji po grupama

Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju:

 • mikro, mala i srednja poduzeća te velika poduzeća iz djelatnosti: 55.1 Hoteli i sličan smještaj, 55.3 Kampovi i prostori za kampiranje i 93.21 Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova (NKD 2007 (NN 58/07))

Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu:

 • fizička osoba koja je postojeći iznajmljivač ili skupina postojećih iznajmljivača koji imaju važeće rješenje o odobrenju za pružanje usluga u domaćinstvu, a koji najkasnije u trenutku donošenja Odluke o financiranju projektnog prijedloga moraju imati registrirano trgovačko društvo ili obrt u djelatnosti 55.1 Hoteli i sličan smještaj (NKD 2007 (NN 58/07))

Grupa 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma:

 • pravne ili fizičke osobe koje imaju registriran obrt (osim paušalnih obrta koji nisu prihvatljivi) koje su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici u ekosustavu turizma

Iznos sredstava

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 1.250.000.000,00 HRK.

Za Grupu 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju osigurano je ukupno 1.020.000.000,00 HRK (135.377.264,58 EUR). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektnom prijedlogu iznosi 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR), a najviši 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR).

Za Grupu 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu ukupan raspoloživi iznos je 50.000.000,00 HRK (6.636.140,42 EUR). Po projektnom prijedlogu dodijelit će se od minimalno 100.000,00 HRK (13.272,28 EUR) do maksimalno 1.506.900,00 HRK (200.000,00 EUR) bespovratnih sredstava.

Za Grupu 3: Poticanje razvoja proizvoda i usluga te poslovnih modela u ekosustavima u lancu vrijednosti turizma koje doprinose zelenoj i digitalnoj tranziciji i rješavanju ključnih izazova u sektoru turizma na raspolaganju je 180.000.000 HRK (23.890.105,51 EUR). Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 2.000.000,00 HRK (265.445,42 EUR), a najviši 21.000.000,00 HRK (2.787.178,98 EUR).

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe 1

Obavezne aktivnosti za zelenu tranziciju:

 • građenje objekata
 • aktivnost ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti

Druge kategorije aktivnosti za zelenu tranziciju:

 • opremanje objekata koje rezultira učinkovitijem korištenju resursa, smanjenjem utroška energije i vode, smanjenjem emisija CO2 ili smanjenjem nastanka otpada prilikom obavljanja djelatnosti
 • uvođenje zelenih i digitalnih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji;
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike
 • ulaganja u održivu mobilnost
 • ulaganja u zelene vještine

Obavezne aktivnosti za digitalnu tranziciju:

 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje s ciljem digitalne transformacije;
 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije

Druge kategorije aktivnosti za digitalnu tranziciju:

 • ulaganja u digitalne vještine

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe 2

 Aktivnosti za zelenu tranziciju:

 • građenje i opremanje ugostiteljskih objekata za smještaj i pripadajućeg dodatnog sadržaja
 • uvođenje zelenih tehnologija i poslovnih modela koje doprinose zelenoj tranziciji
 • ulaganja u postizanje više razine energetske učinkovitosti
 • ulaganja u poticanje obnovljivih izvora energije
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje otpada od hrane u lancu od dobavljača do krajnjeg potrošača
 • uvođenje rješenja koje se odnose na smanjenje korištenja plastike
 • ulaganja u održivu mobilnost
 • uređenje okoliša
 • uvođenje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih mjera iznad propisanih standarda
 • uvođenje certifikata ili eko oznaka (EU ECOLABEL, EMAS itd.)

Aktivnosti za digitalnu tranziciju:

 • uvođenje digitalnih tehnologija i poslovnih modela, uključujući i ugradnju opreme, s ciljem digitalne transformacije
 • uvođenje informatičko-komunikacijskih rješenja u poslovanje

Potporne aktivnosti povezane s provedbom projekta:

 • aktivnosti izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • aktivnosti stručnog nadzora
 • ulaganja u usavršavanje

Prihvatljive aktivnosti u okviru Grupe 3

Aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) koja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:

– industrijsko istraživanje

– eksperimentalni razvoj

– studije izvedivosti

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Potporne aktivnosti:

 • savjetodavne usluge u pripremi i provedbi projekta
 • izrada studijske, projektno-tehničke dokumentacije

Više informacija o Pozivu možete pronaći ovdje.

 

Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se