Natječaji

Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)

Otvoren
Datum prijave: 11. 6. 2018
Kraj prijave: 29. 6. 2020

Referentni broj:

KK.03.2.1.14

OSNOVNI PODACI O NATJEČAJU

FOND: Fond za regionalni razvoj

OPERATIVNI PROGRAM: Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

VRSTA POZIVA: Otvoreni javni poziv

ROK PRIJAVE: 11.06.2018.-29.06.2020.

UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA: 38.000.000,00 HRK

IZNOS POTPORE: 50.000,00 -380.000,00 HRK

TRAJANJE PROJEKTA: do 18 mjeseci

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014

Nisu prihvatljivi prijavitelji iz slijedećih sektora Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

 • poslovanja nekretninama (NKD oznaka 68)
 • djelatnosti kockanja i klađenja (NKD oznaka 92)
 • financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD oznake: 64, 65, 66)
 • pravne i računovodstvene djelatnosti (NKD oznaka 69)
 • trgovanja ili proizvodnje robe vojne namjene, obrambenih proizvoda i nevojnih ubojitih sredstava
 • proizvodnje, prerade i stavljanja na tržište duhana i duhanskih proizvoda
 • knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti (NKD oznaka 91)
 • trgovine na veliko i malo (NKD oznake: 45, 46 i 47)
 • sportske, zabavne i rekreacijske djelatnosti (NKD oznaka 93)

INTENZITET POTPORE

Mikro i mala poduzeća: 85%

Srednja poduzeća: 65%

Bespovratna sredstva koja će se dodijeliti putem ovog Poziva smatraju se potporom male vrijednosti.

PRIHVATLJIVE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: KOJA ULAGANJA SU DOZVOLJENA?

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:

 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima međunarodno priznatih norma za sustave upravljanja ili iz područja usluga (ISO)
 • ulaganja u pripremu, uvođenje i certificiranje sustava upravljanja (kvalitetom ili poslovnim procesima ili uslugama) prema zahtjevima tržišno priznatih certifikacijskih shema (poput FSC i/ili PEFC certifikacija, BRC norme, KOSHER, HALAL i sl.).

Jedan projektni prijedlog može se odnositi na certificiranje više sustava upravljanja kvalitetom ili poslovnim procesima.

Aktivnosti certifikacije / certificiranja sustava upravljanja mogu biti prihvatljive samo ukoliko su provedene od strane tijela akreditiranog za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Sljedeće kategorije troškova smatraju se prihvatljivima:

 • troškovi savjetodavnih usluga za pripremu dokumentacije nužne za uvođenje sustava upravljanja kojim će se omogućiti stjecanje certifikata (snimak stanja, definicija projekta, model sustava i postavljanje ciljeva), nabava (kupnja) norma
 • edukacija djelatnika neophodna za uvođenje sustava upravljanja koji je/su predmet projektnog prijedloga
 • troškovi certificiranja sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom
 • troškovi vezani uz vidljivost projekta, odnosno isključivo uz obvezu prijavitelja da objavi činjenicu da EU sufinancira projekt te da se radi o projektu koji se provodi u sklopu OPKK-a sufinanciranog od strane EFRR-a
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se