Usluge

Izrada investicijskih studija za odobravanje kredita

izrada investicijskih studija

Investicijske studije

Investicijska studija čini skup informacija koji omogućuju razumijevanje isplativosti i dinamike investicije te donošenje racionalne ocjene projekta odnosno investicije. Investicijska studija je dokument koji za projekt odnosno investiciju prikazuje financijsku i ekonomsku isplativost ulaganja te način na koji će projekt biti realiziran. Studija definira projekt  i služi kako bi se postavili ciljevi, identificirali problemi i mogućnosti, analizirala postojeća situacija i okruženje, te razmatranjem nekoliko mogućih scenarija pronašli pozitivni ishodi projekta. U slučaju složenijih investicija moguća je i izrada pred-investicijske studije u kojoj se razmatraju različite varijante odnosno različita financijska, ekonomska, tehnička i druga rješenja kako bi se izabrala optimalnija opcija.

Kao sadržaj investicijske studije u pravilu se koristi predloženi sadržaj od strane Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) koji udovoljava zahtjevima financijskih i drugih institucija u republici Hrvatskoj koje dodjeljuju kreditna sredstva:

 1. INFORMACIJE O PODUZETNIKU – INVESTITORU
 2. PREDMET POSLOVANJA INVESTITORA
 3. POSTOJEĆA IMOVINA INVESTITORA
 4. ANALIZA DOSADAŠNJEG FINANCIJSKOG POSLOVANJA
 5. OCJENA RAZVOJNIH MOGUĆNOSTI ULAGATELJA
 6. ANALIZA TRŽIŠTA
  • Tržište nabave
  • Tržište prodaje
  • Sažetak analize tržišta i procjena ostvarenja prihoda
 7. DINAMIKA i STRUKTURA ZAPOSLENIH
  • Analiza potrebnih kadrova
  • Proračun godišnjih bruto plaća
 8. TEHNIČKI ELEMENTI ULAGANJA
  • Opis tehničko-tehnološkog procesa
  • Utrošak sirovina, materijala i energenata
  • Tehnička struktura ulaganja
  • Karakteristike građevinskog objekta (poslovni prostor)
 9. LOKACIJA
 10. ZAŠTITA ČOVJEKOVE OKOLINE
 11. DINAMIKA REALIZACIJE ULAGANJA
 12. EKONOMSKO-FINANCIJSKA ANALIZA
  • Ulaganje u osnovna sredstva
  • Ulaganje u obrtna sredstva
  • Struktura ulaganja u osnovna i obrtna sredstva
  • Izvori financiranja i kreditni uvjeti
  • Izvori financiranja
  • Obračun kreditnih obveza
  • Proračun amortizacije
  • Proračun troškova i kalkulacija cijena
  • Projekcija računa dobiti i gubitka
  • Financijski tok
  • Ekonomski tok
  • Projekcija bilance
 13. EKONOMSKO-TRŽIŠNA OCJENA
  • Statička ocjena efikasnosti investicijskog projekta
  • Dinamička ocjena projekta
  • Metoda razdoblja povrata investicijskog ulaganja
  • Metoda neto sadašnje vrijednosti
  • Metoda relativne sadašnje vrijednosti
  • Metoda interne stope rentabilnosti
 14. ANALIZA OSJETLJIVOSTI
 15. ZAKLJUČNA OCJENA PROJEKTA
Koristimo kolačiće kako bismo vam pružili najbolje iskustvo na našoj web stranici.
Slažem se